Услуги


  • разработката на уеб сайтове
  • разработка на Internet/Inranet приложения
  • дизайн и програмиране на индивидуални софтуерни решения
  • инсталиране и конфигуриране на приложни сървъри базирани на Unix (FreeBSD), Linux (Ubuntu, Debian) и Windows (2003, 2008)